Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

Listings tagged with 'hệ thống tưới nhỏ giọt' (15)

201404181644169f2f91391d575e5368cfe9ad4048eeea

1,000.00

Ống tưới nhỏ giọt dải luống, đầu nhỏ giọt bù áp, thiết bị nhỏ giọt Bình Min...

Hệ thống tưới nước nhỏ giọt là một trong những hệ thống tưới tiêu được tự động hóa nhằm giúp người nông dân nuôi trồng […]

17 total views, 0 today

1,000.00

Hệ thống tưới nhỏ giọt, vòi tưới nhỏ giọt, thiết bị tưới nhỏ giọt, đầu tưới...

Hệ thống tưới nước nhỏ giọt là một trong những hệ thống tưới tiêu được tự động hóa nhằm giúp người nông dân nuôi trồng […]

21 total views, 0 today

1,000.00

Thiết bị tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới nhỏ giọt cho cây ăn qu...

Hệ thống tưới nước nhỏ giọt là một trong những hệ thống tưới tiêu được tự động hóa nhằm giúp người nông dân nuôi trồng […]

57 total views, 0 today

Nho_giot_Rivulis_Israel

1,000.00

Đầu tưới nhỏ giọt Israel, đầu tưới nhỏ giọt Tây Ban Nha, hệ thống tưới nhỏ ...

Hệ thống tưới nước nhỏ giọt là một trong những hệ thống tưới tiêu được tự động hóa nhằm giúp người nông dân nuôi trồng […]

24 total views, 0 today

1,000.00

Thiết bị tưới nhỏ giọt béc tưới nhỏ giọt, đầu tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới ...

Hệ thống tưới nước nhỏ giọt là một trong những hệ thống tưới tiêu được tự động hóa nhằm giúp người nông dân nuôi trồng […]

33 total views, 1 today

1,000.00

Tưới nhỏ giọt bình minh, thiết bị tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt, đ...

Hệ thống tưới nước nhỏ giọt là một trong những hệ thống tưới tiêu được tự động hóa nhằm giúp người nông dân nuôi trồng […]

26 total views, 1 today

he-thong-tuoi-nho-giot-cho-cay-dau-tay-tang-nang-suat-trai-cao

1,000.00

Hệ thống tưới nhỏ giọt, dây tưới nhỏ giọt, tưới nhỏ giọt Bình Minh, thiết b...

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt là một trong những tiến bộ mới về công nghệ tưới nông nghiệp trên thế giới hiện nay. Nó được […]

33 total views, 0 today

1,000.00

Tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới cây nhỏ giọt, tưới nhỏ giọt net...

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt là một trong những tiến bộ mới về công nghệ tưới nông nghiệp trên thế giới hiện nay. Nó được […]

216 total views, 0 today

1,000.00

Tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt, thiết bị tưới nhỏ giọt, bán đầu tưới...

Việc sử dụng tưới nhỏ giọt đang ngày càng phát triển trên toàn thế giới. Tình trạng thiếu nước trên toàn cầu và việc cải […]

55 total views, 0 today

1,000.00

Tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới nhỏ giọt, thiêt bị tưới nhỏ giọt, bán đầu tưới...

Kỹ thuật tưới nhỏ giọt là một trong những tiến bộ mới về công nghệ tưới nông nghiệp trên thế giới hiện nay. Nó được […]

59 total views, 0 today

Page 1 of 21 2