Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

Thông tin thành viên ngoan123456

  • Thành viên chính thức từ: January 12, 2018

Mô tả

20,400,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 50-125/5.5 7.5hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 50-125/5.5 Công suất : 7.5 HP Lưu lượng : 400 lít/phút […]

7 total views, 0 today

21,200,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 50-125/7.5 10hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 50-160/7.5 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 400 lít/phút […]

6 total views, 0 today

12,700,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 40-125/1.5 2hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 40-125/1.5 Công suất : 2 HP Lưu lượng : 200 lít/phút […]

5 total views, 0 today

13,000,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 40-125/2.2 3hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 40-125/2.2 Công suất : 3 HP Lưu lượng : 200 lít/phút […]

6 total views, 0 today

14,600,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 40-125/3.0 4hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 40-125/3.0 Công suất : 4 HP Lưu lượng : 200 lít/phút […]

3 total views, 0 today

16,700,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 40-125/4.0 5.5hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 40-125/4.0 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 200 lít/phút […]

1 total views, 0 today

20,300,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 40-125/5.5 7.5hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 40-125/5.5 Công suất : 7.5 HP Lưu lượng : 200 lít/phút […]

2 total views, 0 today

21,600,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 32-125/7.5 10hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 32-125/7.5 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 100 lít/phút […]

10 total views, 0 today

18,300,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 32-125/4 5.5hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 32-125/4 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 100 lít/phút […]

13 total views, 0 today

17,000,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 32-125/3.0 4hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 32-125/3.0 Công suất : 4 HP Lưu lượng : 100 lít/phút […]

13 total views, 0 today

Page 3 of 30 1 2 3 4 5 30