Welcome, visitor! [ Register | Login

Đăng tin

Thông tin thành viên ngoan123456

  • Thành viên chính thức từ: January 12, 2018

Mô tả

23,200,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 65-125/7.5 10hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 65-125/7.5 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 700 lít/phút […]

13 total views, 1 today

23,000,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 65-125/5.5 7.5hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 65-125/5.5 Công suất : 7.5 HP Lưu lượng : 700 lít/phút […]

12 total views, 1 today

20,500,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 65-125/4.0 5.5hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 65-125/4.0 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 600 lít/phút […]

10 total views, 0 today

27,900,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 50-200/11 15hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 50-200/9.2 Công suất : 12.5 HP Lưu lượng : 500 lít/phút […]

9 total views, 0 today

26,600,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 50-200/9.2 12.5hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 50-200/9.2 Công suất : 12.5 HP Lưu lượng : 500 lít/phút […]

9 total views, 0 today

21,100,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 40-125/7.5 10hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 40-125/7.5 Công suất : 10 HP Lưu lượng : 200 lít/phút […]

10 total views, 0 today

27,400,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 40-200/11 15hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 40-200/11 Công suất : 15 HP Lưu lượng : 200 lít/phút […]

12 total views, 0 today

27,400,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 50-125/2.2 3hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 50-125/2.2 Công suất : 3 HP Lưu lượng : 400 lít/phút […]

8 total views, 0 today

14,700,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 50-125/3.0 4hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 50-125/3.0 Công suất : 4 HP Lưu lượng : 400 lít/phút […]

5 total views, 0 today

16,800,000.00

Máy bơm ly tâm ebara 3D 50-125/4.0 5.5hp

Xuất xứ : ITALY Nhà sản xuất : EBARA – Ý Model : 3D 50-125/4.0 Công suất : 5.5 HP Lưu lượng : 400 lít/phút […]

4 total views, 0 today

Page 2 of 30 1 2 3 4 30